chvilku počkejte...

Negrutaspol s.r.o.

Podhled (strop)

Podhled je v obecném významu spodní plocha vodorovné (stropní) nebo šikmé (schodišťové, střešní) nosné konstrukce stavby. Viditelné části této plochy jsou zpravidla upravovány tak, aby působily esteticky. Nejčastějšími úpravami jsou omítky, nátěry a obklady. Jsou-li na stropě upevněny potrubní rozvody a elektrické kabely, pak je často potřeba je zakrýt či ochránit před požárem. Provádí se to samostatnou konstrukcí, které říkáme podhledová konstrukce, zjednodušeně podhled.

Podhledy musí vždy splňovat mechanické (statické) požadavky bezpečnosti.

Další požadavky, které rozhodují o volbě materiálů, umístění ve stavbě a konstrukci podhledu jsou:

  • Estetické požadavky
  • Akustické požadavky
  • Požadavky požární bezpečnosti
  • Světelně technické požadavky
  • Tepelně technické požadavky (méně často)