chvilku počkejte...

Negrutaspol s.r.o.

SHZ (Sprinklerová stabilní hasicí zařízení)

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení (sprinklerová zařízení) patří do skupiny aktivních prostředků požární ochrany s nejvyšším přínosem pro ochranu osob a majetku. Z názvu je patrné, že jde o hasicí zařízení pevně zabudovaná ve stavbě. Požár hasí tudíž za optimálních podmínek v první fázi jeho rozvoje, před dosažením celkového vzplanutí v chráněném úseku. Sprinklerová zařízení používají k hašení obvykle vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Hašení je možné i pěnou. Podle toho jsou sprinklerová zařízení vodní nebo pěno-vodní. Do činnosti se sprinklery uvádějí samočinně. Pouze ty, které se ohřejí na tzv. otevírací teplotu. Hlavní hasicí účinek je ochlazovací. Sprinklerové zařízení má kromě funkce hasit požár i funkci vyhlásit požární poplach v místě strojovny a na místě se stálou obsluhou. Začátky sprinklerových zařízení spadají do 19. století, kdy po předcházejících zkušenostech s děrovaným potrubím, H. S. Parmelee dostal v roce 1875 patent na samočinný sprinkler, který předznamenal současné provedení sprinklerů. V Čechách se začala sprinklerová zařízení používat od začátku minulého století. Nejčastěji pro ochranu textilních závodů a mlýnů.

Zabezpečujeme projektování a komplexní dodávky protipožárních technologií, zejména však Stabilní hasící zařízení dle legislativy ČR, EU a standardů VdS, NFPA, FM Global

Ion Negruta, Director

Sprinklerová ochrana má celosvětově vzestupný trend rozvoje. Důvody jsou zřejmé:

• Počet usmrcených vztažený na 1000 obyvatel je u sprinklerovaných budov o 83 % nižší než u nesprinklerovaných budov.

• Materiální škody jsou u sprinklerovaných budov s mokrou soustavou o 34 % až 77 % nižší než u nesprinklerovaných budov. Zdroj: US statistika 2004–2008. Pro EU nejsou relevantní data k dispozici.

• Sprinklerová SHZ jsou jedním z mála účinných opatření proti žhářství.

• Jsou šetrná k vodním zdrojům, přispívají ke snížení CO2 a vytváří podmínky pro bezpečné a účinné nasazení jednotek PO.